Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Przystań Wilkasy Sp. z o.o. ul. Niegocińska 1, Wilkasy, Giżycko 11-500, NIP 845-198-13-81, KRS 0000397595 zwana dalej „Administratorem”.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbdne do wykonywania umowy lub podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych, portowych, wynajmu lub innych podobnych usług, które na życzenie klienta są świadczone przez Administratora. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Tawernie Dezeta. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona klienta oraz innych osób przebywających w tawernie Dezeta.
 • W przypadku podania przez klienta danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Administrator może przetwarzać te dane w celu poprawy jakości świadczonych usług lub realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz klienta.  odstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy ( rt. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z klientem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji,  a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 • Dane osobowe klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców współpracującym z Administratorem:
 • Firmom księgowym,
 • Kancelariom prawnym,
 • Firmom ubezpieczeniowym,
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT,
 • Firmom kurierskim i pocztowym,
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.